ŞENKAYALILARLA ORTAK KADERİMİZ

Şenkayalıları neden kendimden bir parça gibi yakın hissettim? İŞGAL VE FELAKETLERİN RUHLARDA YARATTIĞI derin acıların izleri… Şenkaya Rus işgalini ve Ermeni mezalimini yaşarken anam ve babam da Balkan,Birinci Dünya Savaşı ve ardından YUNAN işgallerinin silinmez acılarını yaşamışlar. Durumu çok iyi olan babamın babası DEDEM HAFIZ MEHMET ALİ Edirne’ye 60 km. uzakta çocuklarının hepsini hafız,hoca yaptığı gibi mahalle mektebine ve rüştiye’ye (ortaokul) yollar ve okutur…

Ama 1900’den sonra Bulgar çeteler Türk köylerini yakmakta Dedem de adamlarıyla Bulgar çeteleriyle savaşmaktadır.Taaa ki 1912 Balkan Savaşı’na kadar…1913 ‘te Edirne kurtarılır,ama, babamların yaşadıkları topraklar artık Bulgaristan’a bırakılmıştır. İhbar edilen Dedem yakalanır ve İşkence,Eziyet… tükenmiştir .. Nenem en küçük oğlu babamı alarak gider ve büyük güçlükle dedemi ziyaret eder. Bir kaç günlük ömrü kalan DEDEM: Ben artık bittim,ne yap et,çocukları kurtar,hepsini öldürecekler.Nenem ağlar ve 12 yaşındaki babama sarılarak ayrılır. Bir iki gün içinde de bir öküz arabasına ne konursa,bir de dayanırlar,diye keçilerini alıp gece yola çıkarlar,yüzlerce yıllık ata toprağı ve her şeylerini bırakarak acı içinde önce Edirne,sonra Uzunköprü ve Keşan’ın Muhacir köyü… 6-7 ay sonra Nenem de ölür.

BüYÜK AMCAM Gelibolu-Evreşe-Adilhan köye(Türklerin Rumeli’ye geçtiklerinde kurdukları ilk Türk köyü) Hoca olur,babam da yanında ve B,rinci Dünya Savaşı çıkar. İki amcam ve bir dayım askere giderler ve babam anamla evlenir. Hoca amcam da veremden ölür. Dayım Sarıkamış’ta kalır.Bir amcam esir olur Hindistan’a gider.Birinci Dünya savaşı biter, Yunan işgali ve babam,köyün gençleri dağlardadır.Yunan askerleri zarar verirse baskın yapacaklardır. Anamın babasını da Yunanlılar öldürür… İşte ruhlarda iz bırakan bu acılar Şenkayalıların da fazlasıyla yaşadığı ortak acılardır. Şenkaya’nın insanlarını sevmemem mümkün mü? Bir de benim paylaştığım koskocaman 6 yıl var…

CEVAP VER