'; } if (is_embed_instagram_post) { var post_width = 0; var post_height = 0; if (cur_height "; } innhtml += ''; jQuery(next_image_class).html(innhtml); if ('open_lightbox' == 'open_lightbox' || 0) { bwg_document_ready_0(); } bwg_fade_0(current_image_class, next_image_class, direction); bwg_move_dots_0(); if (data_0[key]["is_embed_video"]) { jQuery("#bwg_slideshow_play_pause_0").css({display: 'none'}); } else { jQuery("#bwg_slideshow_play_pause_0").css({display: ''}); } } } function bwg_preload_images_0(key) { count = 5; var count_all = data_0.length; if (count_all -1 ? true : false; if (typeof data_0[index] != "undefined") { if (!is_embed) { jQuery("").attr("src", 'http://senkaya-haber.com/wp-content/uploads/photo-gallery' + jQuery('').html(data_0[index]["image_url"]).text()); } } } } else { for (var i = 0; i -1 ? true : false; if (typeof data_0[i] != "undefined") { if (!is_embed) { jQuery("").attr("src", 'http://senkaya-haber.com/wp-content/uploads/photo-gallery' + jQuery('').html(data_0[i]["image_url"]).text()); } } } } } function bwg_popup_resize_0() { var parent_width = jQuery(".bwg_slideshow_image_wrap_0").parent().width(); if (parent_width >= 800) { jQuery(".bwg_slideshow_image_wrap_0").css({width: 800}); jQuery(".bwg_slideshow_image_wrap_0").css({height: 500}); jQuery(".bwg_slideshow_image_container_0").css({width: 800}); jQuery(".bwg_slideshow_image_container_0").css({height: (500)}); jQuery(".bwg_slideshow_image_0").css({ cssText: "max-width: 800px !important; max-height: 500px !important;" }); jQuery(".bwg_slideshow_embed_0").css({ cssText: "width: 800px !important; height: 500px !important;" }); bwg_resize_instagram_post_0(); /* Set watermark container size.*/ bwg_change_watermark_container_0(); jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_container_0").css({width: 800}); jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_0").css({width: 760}); jQuery(".bwg_slideshow_dots_container_0").css({width: 800}); jQuery("#bwg_slideshow_play_pause-ico_0").css({fontSize: (60)}); jQuery(".bwg_slideshow_watermark_image_0").css({maxWidth: 90, maxHeight: 90}); jQuery(".bwg_slideshow_watermark_text_0, .bwg_slideshow_watermark_text_0:hover").css({fontSize: (12)}); jQuery(".bwg_slideshow_title_text_0").css({fontSize: (32)}); jQuery(".bwg_slideshow_description_text_0").css({fontSize: (28)}); } else { jQuery(".bwg_slideshow_image_wrap_0").css({width: (parent_width)}); jQuery(".bwg_slideshow_image_wrap_0").css({height: ((parent_width) * 0.625)}); jQuery(".bwg_slideshow_image_container_0").css({width: (parent_width - 0)}); jQuery(".bwg_slideshow_image_container_0").css({height: ((parent_width) * 0.625 - 0)}); jQuery(".bwg_slideshow_image_0").css({ cssText: "max-width: " + (parent_width - 0) + "px !important; max-height: " + (parent_width * (0.625) - 0 - 1) + "px !important;" }); jQuery(".bwg_slideshow_embed_0").css({ cssText: "width: " + (parent_width - 0) + "px !important; height: " + (parent_width * (0.625) - 0 - 1) + "px !important;" }); bwg_resize_instagram_post_0(); /* Set watermark container size.*/ bwg_change_watermark_container_0(); jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_container_0").css({width: (parent_width)}); jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_0").css({width: (parent_width - 40)}); jQuery(".bwg_slideshow_dots_container_0").css({width: (parent_width)}); jQuery("#bwg_slideshow_play_pause-ico_0").css({fontSize: ((parent_width) * 0.075)}); jQuery(".bwg_slideshow_watermark_image_0").css({maxWidth: ((parent_width) * 0.1125), maxHeight: ((parent_width) * 0.1125)}); jQuery(".bwg_slideshow_watermark_text_0, .bwg_slideshow_watermark_text_0:hover").css({fontSize: ((parent_width) * 0.015)}); jQuery(".bwg_slideshow_title_text_0").css({fontSize: ((parent_width) * 0.04)}); jQuery(".bwg_slideshow_description_text_0").css({fontSize: ((parent_width) * 0.035)}); jQuery(".bwg_slideshow_image_0").css({'display':'inline-block'}); } if (data_0[parseInt(jQuery("#bwg_current_image_key_0").val())]["is_embed_video"]) { jQuery("#bwg_slideshow_play_pause_0").css({display: 'none'}); } else { jQuery("#bwg_slideshow_play_pause_0").css({display: ''}); } } jQuery(window).resize(function() { bwg_popup_resize_0(); }); jQuery(document).ready(function () { jQuery('#ajax_loading_0').hide(); if (typeof jQuery().swiperight !== 'undefined') { if (jQuery.isFunction(jQuery().swiperight)) { jQuery('#bwg_container1_0').swiperight(function () { bwg_change_image_0(parseInt(jQuery('#bwg_current_image_key_0').val()), (parseInt(jQuery('#bwg_current_image_key_0').val()) - bwg_iterator_0()) >= 0 ? (parseInt(jQuery('#bwg_current_image_key_0').val()) - bwg_iterator_0()) % data_0.length : data_0.length - 1, data_0); return false; }); } } if (typeof jQuery().swipeleft !== 'undefined') { if (jQuery.isFunction(jQuery().swipeleft)) { jQuery('#bwg_container1_0').swipeleft(function () { bwg_change_image_0(parseInt(jQuery('#bwg_current_image_key_0').val()), (parseInt(jQuery('#bwg_current_image_key_0').val()) + bwg_iterator_0()) % data_0.length, data_0); return false; }); } } var isMobile = (/android|webos|iphone|ipad|ipod|blackberry|iemobile|opera mini/i.test(navigator.userAgent.toLowerCase())); var bwg_click = isMobile ? 'touchend' : 'click'; bwg_popup_resize_0(); jQuery("#bwg_container1_0").css({visibility: 'visible'}); jQuery(".bwg_slideshow_watermark_0").css({display: 'none'}); jQuery(".bwg_slideshow_title_text_0").css({display: 'none'}); jQuery(".bwg_slideshow_description_text_0").css({display: 'none'}); setTimeout(function () { bwg_change_watermark_container_0(); }, 500); /* Set image container height.*/ jQuery(".bwg_slideshow_image_container_0").height(jQuery(".bwg_slideshow_image_wrap_0").height() - 0); var mousewheelevt = (/Firefox/i.test(navigator.userAgent)) ? "DOMMouseScroll" : "mousewheel"; /* FF doesn't recognize mousewheel as of FF3.x */ jQuery('.bwg_slideshow_filmstrip_0').bind(mousewheelevt, function(e) { var evt = window.event || e; /* Equalize event object.*/ evt = evt.originalEvent ? evt.originalEvent : evt; /* Convert to originalEvent if possible.*/ var delta = evt.detail ? evt.detail*(-40) : evt.wheelDelta; /* Check for detail first, because it is used by Opera and FF.*/ if (delta > 0) { /* Scroll up.*/ jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_left_0").trigger("click"); } else { /* Scroll down.*/ jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_right_0").trigger("click"); } return false; }); jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_right_0").on(bwg_click, function () { jQuery( ".bwg_slideshow_filmstrip_thumbnails_0" ).stop(true, false); if (jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_thumbnails_0").position().left >= -(jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_thumbnails_0").width() - jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_0").width())) { jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_left_0").css({opacity: 1, filter: "Alpha(opacity=100)"}); if (jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_thumbnails_0").position().left - 2) { jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_thumbnails_0").animate({left: 0}, 500, 'linear'); } else { jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_thumbnails_0").animate({left: (jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_thumbnails_0").position().left + 2)}, 500, 'linear'); } } /* Disable left arrow.*/ window.setTimeout(function(){ if (jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_thumbnails_0").position().left == 0) { jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_left_0").css({opacity: 0.3, filter: "Alpha(opacity=30)"}); } }, 500); }); /* Set filmstrip initial position.*/ bwg_set_filmstrip_pos_0(jQuery(".bwg_slideshow_filmstrip_0").width()); /* Play/pause.*/ jQuery("#bwg_slideshow_play_pause_0").on(bwg_click, function () { if (jQuery(".bwg_ctrl_btn_0").hasClass("fa-play")) { bwg_play_0(); jQuery(".bwg_slideshow_play_pause_0").attr("title", "Pause"); jQuery(".bwg_slideshow_play_pause_0").attr("class", "bwg_ctrl_btn_0 bwg_slideshow_play_pause_0 fa fa-pause"); if (0) { document.getElementById("bwg_audio_0").play(); } } else { /* Pause.*/ window.clearInterval(bwg_playInterval_0); jQuery(".bwg_slideshow_play_pause_0").attr("title", "Oynayın"); jQuery(".bwg_slideshow_play_pause_0").attr("class", "bwg_ctrl_btn_0 bwg_slideshow_play_pause_0 fa fa-play"); if (0) { document.getElementById("bwg_audio_0").pause(); } } }); if (0) { bwg_play_0(); jQuery(".bwg_slideshow_play_pause_0").attr("title", "Pause"); jQuery(".bwg_slideshow_play_pause_0").attr("class", "bwg_ctrl_btn_0 bwg_slideshow_play_pause_0 fa fa-pause"); if (0) { document.getElementById("bwg_audio_0").play(); } } jQuery(".bwg_slideshow_image_0").removeAttr("width"); jQuery(".bwg_slideshow_image_0").removeAttr("height"); }); function bwg_resize_instagram_post_0() { if (jQuery('.inner_instagram_iframe_bwg_embed_frame_0').length) { var post_width = jQuery('.bwg_slideshow_embed_0').width(); var post_height = jQuery('.bwg_slideshow_embed_0').height(); jQuery('.inner_instagram_iframe_bwg_embed_frame_0').each(function() { var parent_container = jQuery(this).parent(); if (post_height / (parseInt(parent_container.attr('data-height')) + 96)

GÜLVEREN ŞELALE PROJESİ

Resimde görülen kaya, Gülveren köyünün altında Kilise Deresi denilen mevkidedir.Kayanın sağından ve önünden gelen dere kayanın hemen önünde birleşir.Güzel bir görüntü oluşturur.Kayanın üstünden geçen ve Dokuzelma köyüne giden yol ileride sağdaki dere ile birleşir.Dereden bir miktar su akmaktadır.Su yolun şarampolüne akıtıldığında ilerde kayanın tepesine gelir.Kayadan aktığında eşsiz bir şelale olur.Hiç bir masraf gerektirmeyen bir iştir.Kayanın yüksekliği tahminen otuz metredir.Otuz metreden düşen suyun oluşturduğu manzarayı bir düşünelim.Doğal bir şelale.Antalya da görenler bilir,Düden Şelalesinde su 20 metreden düşer. 1970 – 1972 yılları arasında Devlet Su İşleri tarafından piknik ve mesire yeri haline getirilmiştir.Antalya’ya girişte Kırkgöz denilen Mevkiinden kanalla getirilen su 20 metre yükseklikteki kayadan akıtılarak şelale oluşturulmuştur.Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından gezilmektedir.Kırk metre yükseklikten akacak bir şelale ile bunu bir mukayese edelim.Dereden gelen su yetersiz olabilir.Ancak köyden gelen kayanın önünden akan çay da buna katıldığında su oldukça çoğalır.

Kayanın önü düz bir arazidir.Burada Kilise kalıntısından ve Akkoyun heykelinden, Hıristiyanlar ve Akkoyunlu Devletinin hüküm sürdüğü anlaşılıyor.Derenin kenarında bir koyun heykeli vardı.Kimsenin pek ilgisini çekmezdi.Herhalde herhangi bir nedenle dereye yuvarlandı ve sel tarafından sürüklendi.Derenin ,aynı zamanda kayanın karşısı Erdavut Dağı zirvesine kadar uzanan sık sarıçam ormanları ile kaplıdır.Manzara çok muhteşemdir.Dalar gidersiniz.Derenin karşısında ve az ilerisinde doğal kaynak suyu,gözeler bulunur.Ağustos ayında içseniz bile dikkat etmeniz gerekir.Suyu çok soğuktur ve buzdolabı suyu soğukluğundadır.Elinizi başınıza koymanız gerekir.Böyle bir doğayı,havayı ve suyu bir arada dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz.Kayanın biraz ilerisinde dere daralmaktadır.Derenin dar kısmından ilerlediğinizde geniş tabanlı bir vadi ve vadinin ortalarına doğru Gülveren kurulmuştur.Dar kısım kapatılıp yapay bir göl oluşturulabilir.Oluşturulan gölün savağından akan su bir kanalla kayadan akıtıldığında Düden Şelalesini aratmayacak nitelikte bir Şelale oluşur.

Oluşturulan şelale çok güzel piknik ve mesire yeri haline gelebilir .Bu güzellikler doğanın yöre insanına verdiği bir nimettir. Bu nimetin kıymetini bilmeli ondan en iyi şekilde yararlanmalı diye düşünüyorum.Böyle bir proje için birkaç yıl önce ilgili yerlere baş vurulmuştu. Kaymakamlık ve orman idaresince keşifler yapıldı.Şartlar oluşmuştu. Kaymakam tarafından söz de verilmişti.Sanıyorum Köy heyeti tarafından ciddiye alınmadığı ve etkili girişimler yapılmadığından sonuçsuz kaldı.Böyle bir projenin Gülveren ve hatta yörenin çehresini, değiştireceği makus talihini yeneceği inancını hiç yitirmedim.Böyle bir ortamda,havada ve suda cağ kebabı yemenin ,dinlenmenin ve stres atmanın ve hatta para kazanmanın keyfini bir düşünün. Umarım yeni köy heyeti tekrar konuyu ciddiye alır irdeler,depreştirir ve yetkililerin dikkatini çekerek projenin uygulanmasını sağlarlar.
Şenkaya’nın etkili ve ileri gelenlerinin moral vermelerini ve desteklerini esirgememelerini bekliyor,başarılar diliyorum.
Selahattin ALTAŞ

 

 

CEVAP VER